RPA Developer Kimdir? RPA Developer İçin Kariyer Fırsatları Nelerdir?

Günümüzde Robotik Süreç Otomasyonu teknolojisine olan ilgi ve alaka, bu teknolojiyi geliştirecek, yönetecek ve uygulayacak insan kaynağına olan talebi de doğru orantılı olarak arttırıyor. Özellikle Kronnika.io gibi low-code ve no-code platformlarda dahi RPA development işin önemli bölümünü oluşturuyor. Peki RPA development alanında çalışacak bu geliştiricilerin sorumluluk ve rolleri nelerdir? Kimler RPA developer olabilir ve bu rolde çalışacaklar için kariyer fırsatları nelerdir?

RPA Developer Kimdir?

RPA developer (geliştirici), iş akışı süreçlerini oluşturmak ve optimize etmek için iş operasyonlarını otomatize eden altyapıyı kurgulayan ve iş analistleri ile birlikte çapraz modellerde çalışan geliştiricidir. Otomatize edilecek işin teknik gereksinimlerini çıkaran, bunları geliştiren ve bu akışların yönetimini yapan, aynı zamanda testlerini gerçekleştiren geliştiricilerdir. Başarılı bir RPA developer (geliştiricisinin) sorumlulukları gereği dokümantasyon ve planlama gibi belirli becerileri ve uygulamaları da yapıyor olması beklenir. 

RPA Geliştiricisinin Temel Sorumlulukları

Bir RPA geliştiricisinin temel sorumlulukları, iş süreci verimliliğini artırmak için insanlarla birlikte çalışmak üzere yazılım robotlar tasarlamak, geliştirmek ve uygulamaktır. Sıradan bir gününde insanlarla etkileşim halinde olmalı, insanların çok zamanını alan sıkıcı ve angarya işleri kolaylaştırmanın yollarını bulmak için fikir alışverişinde bulunmalıdır.

Şirket çalışanları, daha yaratıcı işler üzerinde çalışabilecekleri zamana sahip olabilmek için tekrarlayan süreçleri özelinde otomasyon talep ederler. Ya da bu talep kendiliğinden bir problem olarak karşımıza çıkar. Bir geliştirici olarak,  kullanıcılardan olumlu ve olumsuz tüm gereksinim senaryolarını istemek önemlidir. Bu, etkili otomasyon çözümleri oluşturulmasına yardımcı olacaktır.

Bu rol, otomatikleştirilmesi gereken süreci anlamayı, bu belirli süreci otomatikleştirmenin fizibilitesini kontrol etmeyi ve eğer bunu yapmak mantıklıysa, bu sürecin gelecekteki durumunu tasarlamayı ve geliştirmeyi gerektirir.

Botların kullanımda tutulması da işin önemli bir parçasıdır.

Kronnika ekibinde bir RPA geliştiricisi olan Alper Akkın, “geliştirme desteği, yakından takip ve test aşamaları, geliştirmeden sonra RPA’da bir zorunluluktur” diyor. “İş kollarından sorumluluk aldığımız ve onları tekrar eden işlerinden bağımsız hale getirdiğimiz için robotlarımızı desteklememiz ve yakından takip etmemiz gerekiyor, bu nedenle her zaman mükemmel şekilde çalışmasını sağlamak bizim sorumluluğumuz.” sözleriyle geliştiricinin aslında sadece akışın tasarlanması ve sürecin canlıya alınmasıyla işinin bitmediğinin de altını çiziyor.

Başarılı Bir RPA Developer Nasıl Olunur?

 • Stratejik Planlama:  herhangi bir geliştirme yaşam döngüsünde kritik bir aşamadır. RPA geliştiricisi, stratejik planlamayı sağlama yeteneğine sahip olmalıdır. Stratejik planlama, RPA sistemlerinin tasarımını, geliştirilmesini ve uygulanmasını içerir. Bu, aynı zamanda işi kolaylaştırmaya da yardımcı olur.
 • Analitik Beceriler: Müşterinin gereksinimlerini anlamak ve buna göre ihtiyaçları karşılamak gerekir. Analitik beceriler, olası hataları ve hataları tahmin etmek veya tanımlamak ve bunları düzeltmek için de önemlidir. Bu beceri, genel geliştirme sürecine dahilseniz özellikle önemlidir.
 • Güçlü Problem Çözme Becerileri: Herhangi bir sorunu tahmin eden ve öngörülemeyen problemlerin veya hataların üstesinden gelen geliştiriciler ile çalışmak yine çok önemlidir. İş perspektifinden de, problem çözme becerileri, görevlerin düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamada önemli bir rol oynar.
 • Programlama Dili Yetkinlikleri: C / C ++, Python, VB Script, Ruby, Java, JS, .Net gibi herhangi bir programlama dilindeki deneyim önemlidir. RPA araçları ve Kronnika, Blue Prism, Automation Anywhere, UiPath, Redwood, Open Span, WorkFusion vb. platformlarda uygulamalı deneyim her zaman için avantaj sağlar.
 • İletişim Becerileri: Herhangi bir organizasyon için çok önemlidir. Geliştirici açık sözlü olmalı ve yeni fikirleri ifade etmelidir. Yetkililere endişelerini dile getireceğinden, hatta gerektiğinde yüzleşmeye hazır olduğundan emin olmalıdır.

Son olarak, SQL‘e olan yatkınlık da yine sizi öne çıkaran bir diğer özellik olabilir. SQL veya NoSQL olsun, veritabanı deneyimi çok tercih edilir. Veritabanlarına erişim ve yönetim hakkında bilgiye sahip olmanız her zaman ek bir avantaj sağlayacaktır.

RPA Alanında Çalışabileceğiniz Diğer Pozisyonlar

RPA developer yeni bir kariyer yoludur ve birçok şirketin RPA geliştiricileri için resmi unvanları farklılık gösterse de görev ve sorumlulukları aynı çizgidedir. Diğer benzer pozisyonlar arasında:

 • Process Analyst (Süreç Analisti)
 • Process Designer (Süreç Tasarımcısı)
 • Project Manager (Proje Yöneticisi)
 • Solution Designer (Çözüm Tasarımcısı)
 • Business Analyst (İş Analisti)
 • Automation Architect (Otomasyon Mimarı) gibi roller de mevcuttur. 

Bir iş sürecini otomatikleştirmek için, sadece rpa development yeterli bir işkolu değildir. Sürecin uçtan uca planlanması, tasarlanması, geliştirilmesi, test edilmesi ve canlıya alınması, akabinde de kontrolü ve analizi gereklidir.

Bu süreçlerde RPA geliştiricisinin iş akışı diyagramları oluşturması ve uygulamadan önce süreci stratejik olarak dokumante etmesi gerekecektir. Ayrıca testler sonrası hataların incelenmesi ve düzeltilmesinden de sorumludur, bu nedenle kodlama becerileri de kritik derecede önemlidir. RPA Developer rolünde başarılı olmak için, farklı RPA platformlarına ve diğer uygun teknolojilere aşina olmak da bir diğer etkili faktördür.

RPA Geliştiriciler İçin İş Fırsatları

RPA en hızlı büyüyen kurumsal teknoloji (enterprise technology) iken, RPA alanındaki iş fırsatları da doğal olarak hızla artmaktadır. Aşağıda inceleyebileceğiniz google trend raporu üzerinden ABD’deki RPA arama teriminin bile son 5 yılda ne kadar hızla büyüdüğünü görebilirsiniz. Bunun dışında yine Gartner‘a göre RPA, global kurumsal yazılım pazarında en hızlı büyüyen segmenttir. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, RPA’ya olan ilgi son beş yılda istikrarlı bir şekilde artmaktadır. 

rpa arama hacmi google trends

Yapılan araştırma ve anketlere göre RPA developer olarak çalışanların işlerinden memnun olanların oranının %95’in üstünde olduğu belirtiliyor. Edureka ise Indeed.com’dan aldığı bilgiye göre rpa developer rolleri için yıllık kazançları ABD ve Hindistan için geçtiğimiz Mayıs ayında yayınladı.

Makineler daha akıllı hale geldikçe işler daha karmaşık hale geldiğinden RPA de patlama yaşıyor doğal olarak. RPA-Jobs gibi sitelerinde de devreye girmesi ile aslında RPA alanındaki iş gücü ihtiyacına olan talebin ayyuka çıktığını anlayabiliyoruz. Kısacası hızla büyüyen ve tüm global ölçekteki raporlara göre önümüzdeki yıllarda adını daha da fazla duyacağınız RPA alanında sadece rpa developer değil, RPA alanında görev alacak tüm roller için çok fazla fırsat olduğunu söyleyebiliriz.

RPA alanındaki bu roller ve iş fırsatları sizlerin de ilgisini çekiyor ise Kronnika Akademi eğitimlerimizi inceleyebilir ve kariyerinize yeni bir rota çizebilirsiniz.

Kronnika Akademi'yi KeşfedinBir yanıt yazın