RPA Giriş Eğitimi

Eğitim Tanımı

Dijital teknolojilerin yaygınlaştığı yeni iş dünyasında dijitalleşme tüm şirketlerin gündeminde. RPA bu dijital dönüşümün tam da kalbinde. Günümüzde Metal Yakalılar adıyla anılan bu Dijital iş gücüne ihtiyaç her gün artmakta ve bu dijital iş gücü birçok otorite tarafından dijital dönüşümün ilk adımı olarak görülmekte.

Şirketler İçin 

Bu durum şirketlerin RPA’yı gündeme almalarını ve hızlıca süreçlerini otomatize etmeye başlamalarını sağlıyor. Bunu yaparken , nereden başlamalı, nasıl bir yol haritası izlenmeli riskler & kazanımlar ve endüstrinin güncel durumu gibi konuları RPA Giriş Eğitimi ile ele alıyoruz ve firmaların dijital dönüşümlerinde onlara ışık tutmaya çalışıyoruz. 

Öğrenciler ve Çalışanlar İçin 

RPA Giriş Eğitimi ile RPA teknolojisini ve bu teknolojinin dünyada ve Türkiye’deki yerini ele alacağız. Bu bağlamda dijital dönüşüm nedir, bu dönüşüm şirketlere ve çalışanlara neler getirmekte, RPA teknolojisinin bu dönüşümdeki yeri ve önemi, RPA teknolojisinin yarattığı istihdam fırsatları ve RPA endüstrisinin güncel durumunu RPA giriş eğitiminde paylaşacağız.

Hedef Kazanımlar:

Bu eğitimin katılımcıları eğitim sonunda Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) temelleri hakkında bilgi sahibi olacak, 

RPA sektörünün nasıl fırsatlar sunduğunu öğrenecek, 

RPA konusunda dikkat edilmesi gereken noktaları, zorlukları ve bu zorlukların üstesinden nasıl gelineceğini kavramsal olarak anlayacak, 

Kronnika RPA sistemleri ve süreçleri ile tanışacak, 

Bir RPA örneğini ve istatistiklerini derinlemesine inceleyecek, 

Kendi iş süreçleri ile ilgili basit bir RPA şeması tasarlayacak.

Eğitmenlerimiz

Kronnika Akademi’de, titizlikle tasarlanmış müfredat ve iş dünyasının gerçek ihtiyaçlarından türetilen eğitim içeriği ile kaliteli RPA (Robotik Süreç Otomasyonu) Eğitimleri veriyoruz.

Eğitimlerimiz, alanında uzman kişiler tarafından verilmektedir. Eğitmenlerimiz aynı zamanda RPA alanında profesyonel iş hayatına devam eden kişiler oldukları için birebir inceledikleri süreçlere eğitim sırasında yer verirler. Eğitmenlerimiz, katılımcıların RPA alanını daha hızlı anlayarak örnek robotlar  geliştirmelerine, piyasada otomasyona dönüştürülebilecek işler hakkında daha geniş çaplı düşünebilmelerine imkan yaratırlar.

kronnika egitmenleri

Eğitim Programı

 • Bölüm-1
  • RPA Mantığı ve Temelleri 
  • RPA Sektöründe Fırsatlar 
  • RPA Konusunda Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar, Zorluklar ve Çözüm Yolları 

 

 • Bölüm-2
  • Kronnika RPA Sistemleri ve Süreçleri
  • Bir Kronnika RPA Örneği: Bereket Sigorta Acente Açılış Süreci

 

 • Bölüm-3
  • Basit Bir RPA Şeması Tasarlama
  • Diğer Eğitimler
  • Kronnika RPA Fırsatları

Kronnika RPA Giriş Eğitimine Hemen Başlayın!

Diğer Eğitimler: