RPA Analist Eğitimi – 1. Aşama

Eğitim Tanımı

Kronnika Akademi, RPA Analist Eğitimi ile eğitim serisine devam ediyor! Bildiğiniz gibi RPA teknolojisi günümüzde birçok şirket tarafından kullanılıyor ve bu teknolojiye olan talep de her geçen gün artmaktadır. Gerek teknolojiyi kullanan şirketler gerekse bu Metal Yakalı işçilere işlerini öğretecek insanlar için iş süreçlerini anlamak ve bunları robotlara öğretilebilir bir hale getirmek kritik önem arz ediyor. Kronnika RPA Analist Eğitimi ile hem RPA kullanan şirket çalışanlarına hem de bu alanda kendini geliştirmek isteyen kişilere RPA temelli süreç analizinin nasıl yapılacağını eğitimimizde paylaşıyor olacağız.

Hedef Kazanımlar

RPA Analist Eğitimi 1. Aşama katılımcıları eğitim sonunda; 

 • RPA Temellerini anlayacak,
 • Süreç analiz metodolojisini kavrayacak,
 • Kronnika platformu ve özellikleriyle tanışacak,
 • Süreç keşfi, akışı ve süreç algoritmasının kurgulanması konularını derinlemesine inceleyecek,
 • RPA Süreç Analizi Dokümantasyonu hazırlayabilecek,
 • RPA Süreç Analistlerini bekleyen zorlukları, paydaş yönetimini ve kariyer fırsatlarını öğrenecek.

Eğitmenlerimiz

Kronnika Akademi’de, titizlikle tasarlanmış müfredat ve iş dünyasının gerçek ihtiyaçlarından türetilen eğitim içeriği ile kaliteli RPA (Robotik Süreç Otomasyonu) Eğitimleri veriyoruz.

Eğitimlerimiz, alanında uzman kişiler tarafından verilmektedir. Eğitmenlerimiz aynı zamanda RPA alanında profesyonel iş hayatına devam eden kişiler oldukları için birebir inceledikleri süreçlere eğitim sırasında yer verirler. Eğitmenlerimiz, katılımcıların RPA alanını daha hızlı anlayarak örnek robotlar  geliştirmelerine, piyasada otomasyona dönüştürülebilecek işler hakkında daha geniş çaplı düşünebilmelerine imkan yaratırlar.

kronnika egitmenleri

Eğitim Programı

RPA Analist Eğitimi 1. Aşama Bölümleri:

 • Bölüm-1: RPA Süreç Analisti Rolü ve Süreç Analizi Metodolojisi
  • RPA Süreç Analisti Kimdir?
  • Süreç Dokümanı İncelemesi
  • Temel Kavramların İncelenmesi
  • Süreç İyileştirmesi Temelleri
  • Beklenen Yetkinlikler Nelerdir?

 

 • Bölüm-2:  Süreç Kurgulama ve RPA Uygunluk Dönüşümü
  • RPA’ya Uygun Süreçlerin Tespiti
  • Çözüm Kurgusu Oluşturma
  • RPA Süreci Oluşturma
  • Süreçlerin RPA Dönüşümü ve Yeniden Mühendislik Yaklaşımı

 

 • Bölüm-3: Kronnika Platformu ve Özellikleri
  • Kronnika Platformu Giriş
  • Senaryo Çalıştırıcı
  • Robot Marketi
  • Kronnika Analytics
  • Yönetim Paneli
  • Robot Yöneticisi
  • Raporlar
  • Senaryo Tasarlayıcı
  • Şirket Kataloğu
  • Bilgi ve Destek
 • Bölüm-4: Süreç Keşfi 
  • Süreç Akışının Anlaşılması
  • Fayda Analizi
  • Bir Developer gibi Düşünebilmek
  • Süreç Algoritmasının Yeniden Kurgulanması
  • Süreç Envanteri Oluşturma ve Süreç Önceliklendirme Metodolojisi
 • Bölüm-5: RPA Süreç Analizi Dokümantasyonu ve Kronnika Özelinde Derinlemesine Vaka İnceleme 
  • Analiz Dokümanı Bileşenleri
  • Örnek Bir Süreç için Analiz Dokümanı Hazırlama
  • Yetki ve Erişim Çözümleri
  • Hata Yönetimi ve Revizyonlar

 

 • Bölüm-6: RPA Süreç Analistleri İçin Çalışma Önerileri 
  • RPA Süreç Analistini Bekleyen Zorluklar ve Sorun Yönetimi
  • RPA Süreç Analisti Kariyer Fırsatları ve Kariyer Yolculuğu
  • Paydaş Yönetimi Nasıl Yapılmalı?

Kronnika RPA Analist Eğitimine Hemen Başlayın!

Diğer Eğitimlerimiz: