Yepyeni Bir Kariyer Fırsatı Olarak RPA Analistliği

Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) alanında en önemli kariyer fırsatlarından birisi de Analistlik olarak karşımıza çıkıyor. RPA Analisti, Süreç Analisti ya da RPA BA (Business Analyst) isimleriyle de karşımıza çıkan bu popüler pozisyon aslında teknolojik olarak hazır bulunuşluğu olan, yazılımcıyla da kullanıcıyla da aynı dili konuşabilen ve bunların diyaloğunu mümkün kılan bir kişi profili. Şu anda en çok RPA Analisti arayışının olduğu ülke Birleşik Devletler. Onu Birleşik Krallık ve İrlanda, ve Avustralya takip ediyor.  Normal bir iş analistine göre özellikle arayışın çok olduğu ülkelerde yıllık kazançları %40 daha fazla oluyor RPA Analistlerinin.

Bu noktada cevaplanması gereken önemli sorulardan birisi; RPA’nın bir sistem değil de basit araçlarla tekrarlanan süreçlerin otomatikleştirilmesi şeklindeki açılımını dikkate alarak, neden bir RPA analistine ihtiyaç oluştuğu aslında. Ancak burada yeni popülerleşen ve hızla büyüyen bu sektörde, çok hızlı projelerle ilerleyen RPA alanında analistlerin işlevsel olarak çok önemli bir yerde durduğunu belirtmek gerekir. Buna yönelik olarak Kronnika Akademi’de tasarladığımız eğitimlerden biri de RPA Analistliği olacak.

RPA Süreç Analistinin temel görevleri:

  • RPA’ya uygun süreç ve senaryoların tespit edilmesi, seçilmesi ve gözlemlenmesi, 
  • Otomatikleştirilmiş süreçlerin faydalarının hesaplanması (ROI: Return of Investment), 
  • Bir süreç ile ilgili kapsamlı ve detaylı bir dokümantasyon hazırlayabilme 
  • Hali hazırda var olan RPA çözümlerinin performanslarını izleme sayılabilir.

RPA Süreç Analisti olmak için hangi yeteneklere ihtiyaç vardır?

RPA alanında Süreç Analistinin ihtiyaç duyacağı beceri setini incelemek gerekirse, 3 ana kategori beceriden bahsetmek gerekecektir. Bunlar iletişim ve ikna becerileri, problem çözme becerileri, analitik ve eleştirel düşünme  becerileri olarak adlandırılabilir. İlk olarak, doğru ekibin kurulması ve doğru kişilerle masaya oturabilmek için aslında analistler pek çok görüşme yaparlar. Gündemler oluşturmak, bu gündemlere dikkat çekmek, farkındalık yaratmak, rasyonel ve potansiyelini paylaşmak, bunların akabinde toplantıları düzenlemek ve katılımcıların aktif katılımıyla istendik sonuçlar elde edebilmek tam da iletişim ve ikna becerilerinin kullanıldığı alanlar demek. Diğer yandan, RPA çözümlerinin uygulanması sırasında proje yönetimine ilişkin iletişiminin kurulması, dokümantasyon ve sürecin gözlemlenmesi ve raporlanması gibi görevleri bulunan RPA Analistleri dolayısıyla problem çözme becerilerini aktif olarak kullanmaya ihtiyaç duyarlar. Ancak aslında problemleri analistlerin çözmesi beklenmediğinden burada problem çözme becerilerini daha çok robot kullanıcıları ile geliştiriciler arasında bir köprü ya da çevirmen vazifesi görmek için kullanırlar. Aynı zamanda, bir RPA analisti için gün pek çok proje, iş ve akış arasında gidip gelerek çalışmayı gerektirebileceğinden aynı anda birden fazla işi takip ve icra edebilme, iyi bir analiz ve satır aralarını okuma becerisi de gerektirir.

rpa surec analisti

RPA Analistleri hangi alandaki mezunlardan seçilir?

Her ne kadar RPA analisti olmak için belli bir bölüm mezuniyetiniz olması gerekmese ya da ön kabul sınavı olmasa da, mesleki bir giriş eğitimi ihtiyacınız olduğunu söylemek de yanlış olmayacaktır. Tüm detayıyla konuya hakim olduğunuz pek çok öğretim programından birisini de Kronnika Akademi düzenliyor. Kronnika Akademi’de RPA Analist Eğitimi 1. Aşama  olarak adlandırılan bu eğitimin katılımcıları program sonunda RPA temellerini anlayacak, süreç analiz metodolojisini kavrayacak, Kronnika platformu ve özellikleriyle tanışacak, süreç keşfi, akışı ve süreç algoritmasının kurgulanması konularını derinlemesine inceleyecek, RPA Süreç Analizi Dokümantasyonu hazırlayabilecek, RPA Süreç Analistlerini bekleyen zorlukları, paydaş yönetimini ve kariyer fırsatlarını öğrenecek.

Kronnika Akademi ile RPA Analisti olmak mümkün!

Kronnika Akademi’nin 2 yılda 250 bin RPA geliştirici ve analist eğitme hedefi doğrultusunda oluşturduğu kampanyaya bağlı olarak kısa süreliğine RPA Analist Eğitimi 1. Aşama ücretsiz olarak karşınıza getiriliyor. Program detayları, öğrenecekleriniz, ve eğitim sonrası fırsatlar konusunda aşağıdaki linki ziyaret edebilirsiniz. 

En önemli hususlardan birisi de eğitim sonunda doğrudan istihdam fırsatlarından haberdar olmanız ve önceliklendirmede ilk sırada sizle görüşülecek olması. Verdiğiniz emek de zamanınız da bizim için çok önemli. Kronnika Akademi’de görüşmek dileğiyle.

Yaklaşan Etkinlikler

Kronnika Akademi Hk Daha Detaylı Bilgi ve Eğitimler İçin: