İş Gücü Nedir? İstihdamdaki Değişim Nasıl Olacak?

Dijital dönüşümün kalbi olan Robotik Süreç Otomasyonu (RPA), hem şirketleri hem de kişileri yeni çalışma prensipleri ile tanıştırıyor. Türkiye’nin ilk yerli RPA  çözümünü sunan bir şirket olarak;  geleceğin iş yapış şekilleri ve dijital yetenek dönüşümü hakkında kaleme aldığımız yazılarda iş gücü kavramından sıkça bahsettik. Bu yazımızda iş gücü kavramını derinlemesine inceleyeceğiz. 

İş Gücü Nedir? 

Türk Dil Kurumu, güncel sözlüğünde iş gücü hakkında iki farklı tanım kullanmıştır. Bunların ilkine göre; iş gücü, bir insanın yararlı şeyler üretmek için harekete geçirmek zorunda olduğu fiziksel ve düşünsel yetilerinin tümüdür.

İkinci tanımda ise iş gücü kavramının ekonomik boyutu ele alınmaktadır. Buna göre iş gücü,  etkin nüfus içinde yer alan, cari ücret düzeyinde ve çalışma koşullarında çalışanlarla işsizlerin toplamıdır. 

 

İş Gücü Nasıl Değişecek?

Covid-19 etkisiyle hem çalışma alanları hem de çalışma modelleri bakımından iş gücü, kısa sürede hızlı bir değişim ile karşı karşıya kaldı. Gartner, Future of Work Trends Post-COVID-19 raporunda,  Covid-19 sonrasında geleceğin 9 çalışma trendini paylaştı. Bu trendler, aynı zamanda koronavirüs salgının İnsan Kaynakları iş birimleri, çalışma ve çalışanlar üzerinde uzun vadeli etkilerini de ele alıyor. Bu 9 maddeye birlikte bakalım. 

Yükselen Trendler

  • Daha fazla sayıda çalışan, uzaktan çalışacak 
  • Çalışan verisinin kullanımı artacak 
  • İşverenler, bir sosyal güvenlik ağı olarak daha büyük bir rol üstlenecek 
  • Taşeron işçi kullanımı yükselecek 

 

Yeni Etkiler 

  • Kritik beceriler artık rollerle eş anlamlı değil 
  • Bazı çalışanlar krizde işin, daha insani koşullara kavuştuğunu;  diğerleri ise bunu aksini düşünüyor. 
  •  En üst düzey işveren markaları, krize verdikleri tepkiler ile diğerlerinden ayrıştıştırıyor. 

 

Sarkaç Salınımları 

  • Kurumlar, dayanıklılığı, verimlilik kadar önceliklendiriyor. 
  • Kriz, organizasyonel karmaşıklığa, zorlayıcı tasarıma, kültüre ve değer önerisine katkıda bulunuyor.

 

İnsan Kaynakları, İş Gücü İstihdamında Otomasyon Teknolojilerinden Faydalanacak

İnsan kaynakları departmanları son zamanlarda iş akışlarını otomatikleştirmek ve yönetmek için bulut tabanlı yazılım kullanımı açısından büyük bir hızlanma yaşadı. Bu eğilimin 2021’de artması bekleniyor.

Her ne kadar pek çok şirket işe alma ve oryantasyon hizmetlerinin bir bölümü için halihazırda yazılım kullanıyor olsa da, koronavirüs salgını bu süreçleri dijitalleştirmek için daha büyük bir ihtiyaç yarattı. İnsan Kaynakları ekiplerinin, 2021’de uzaktan işe alım ve otomatik oryantasyon gibi sanal İK süreçlerini benimsemesi bekleniyor.

Küçük işletmelerin İK süreçleri de, tıpkı kurumsal şirketler gibi verimlilik, teknolojik yenilikler ve otomasyon ihtiyacından muaf değil. İnsan Kaynakları yöneticileri, yeni çalışanları uzaktan işe alma ve oryantasyon  olasılığını analiz etmeli ve iş akışlarında yeni otomasyon teknolojilerine yer vermelidir. 

İnsan kaynakları departmanlarında otomatize edebileceğiniz süreçler hakkında daha detaylı bilgi edinmek için İnsan Kaynakları için RPA yazımızdan faydalanabilirsiniz. 

 

İstihdamda; Sağlık, Hijyen ve Otomasyon Alanları Öne Çıkıyor 

Araştırma şirketi, McKinsey & Company Covid-19 etkilerinin iş gücü üzerindeki etkilerini anlamak için Haziran 2020’de küresel çapta 800 yöneticinin katıldığı bir anket düzenlendi. 

Anket sonuçları, otomasyon, dijitalleşme alanlarında görülen yükseliş ve diğer trendlerle birlikte  ilerleyen dönemde iş gücü ve işyerinde yaşanacak “yıkıcı” dönüşümleri ortaya koyuyor. 

Şirketlerin, yüzde 85’i dijitalleştirmeyi hızlandırdı. Şirketlerin yüzde 67’si ise otomasyon ve yapay zeka kullanımını hızlandırdı. 

Ankete göre, COVID-19 kurumların dikkatini, iş yerinde alınan sağlık ve güvenlik önlemlerine çekti.Katılımcıların yüzde 83’ü sağlık ve güvenlik alanında daha fazla çalışan istihdam edeceğini belirtti. Bu kişilerin yüzde 73’ü ise işyerlerinde ve çalışma sahalarında fiziksel mesafeyi ve sağlık önlemlerini yönetmek için daha fazla kişiyi işe almayı beklediklerini söyledi 

Bununla birlikte, bu çalışma alanı aynı zamanda şirketlerin robotlardan faydalanabileceği bir alan olarak öne çıkıyor. Robotlar artık yerleri, pencereleri ve kanalları temizleyebiliyor ve hatta bir robot, hastane ortamlarında bakterileri öldürmeyi vaat ediyor.

Ankete katılardan yüzde 35’i ise Covid-19’da RPA gibi otomasyon teknolojilerinin kurumlarda yaygın bir şekilde kullanılmasının etkisiyle; otomasyon, yapay zeka ve robotik alanında beceri sahibi daha fazla çalışana ihtiyaç duyduklarını belirtti. 

Walmart, JPMorgan Chase ve AT&T gibi tanınmış global markalar, işlerini otomasyona devreden çalışanları yeniden eğitilmesini ve yeni beceriler ile otomasyonu tamamlamasını amaçlayan eğitim programlarını şimdiden tasarladı.

Söz konusu beceri ve yetenekler, iş gücü piyasasında nadir bulunuyor. Şirketler, çalışanlarına uyguladığı bu eğitim programları sayesinde, çalışanları işten çıkarmak yerine onlardan farklı alanlarda faydalanmış oluyor. Bu da şirketlerin mali açıdan tasarruf etmesini sağlıyor. 

Yeni düzende şekillenen iş gücünü yönetecek yetkinlikler ile öne çıkmak için Kronnika Akademi RPA eğitimlerine katılabilirsiniz. Eğer şirketinizde RPA eğitimleri başlatmayı düşünüyorsanız, Kronnika Akademi’nin şirketler için hazırladığı eğitim fırsatlarını da inceleyebilirsiniz.

Kronnika Akademi Hakkında Daha Detaylı Bilgi İçin: