Covid-19 ve İşlerin Geleceği

Covid-19 Pandemi Döneminin İş Süreçlerine Etkisi

2020’nin neredeyse başından beri hayatımızda olan Covid-19 pandemisi hayatımızda öngöremediğimiz değişikliklere sebep oldu. İş hayatlarımız da bu değişikliklerden payını aldı. İşlerin tanımları, süreçleri ve modelleri önce yeni normale geçti, sonrasında ise bu yeni normale uyum sağladı. En hızlı ve etkili uyum sağlamayı başarabilenler krizi en hafif şekilde atlattı, hatta işlerini büyüttü. Aşının konuşulduğu bu günlerde ise en merak edilen konuların başında “Covid-19 Pandemisi bittikten sonra bile bu dönemin değişiklikleri kalıcı olacak mı, olmayacak mı?” Gelin bu sorunun cevabını beraber arayalım, değişen ve değişmekte olan işleri konuşalım. 

Gelecekle ilgili öngörülerde bulunmak her zaman ilgi çekici ama bir o kadar da zor bir konu olmuştur. Özellikle şuan içinde bulunduğumuz gibi kriz zamanlarında tahminler ve öngörülerde bulunmak normal zamanlardan bile zordur. Buna rağmen özellikle iş hayatında önünü görmeyi ve bu doğrultuda iş hedeflerini oluşturmayı herkes ister. Bu yüzden bu yazımızda Covid-19 sonrası iş piyasaları ve yeni trendler hakkında merak edilenleri araştırıp sizlerle paylaşmak istedik. 

İnsanlar Kendilerini Ait Hissetmek İstiyor

Deloitte raporuna göre çalışanların %93’ü için şirketin performansını en çok etkileyen şey aidiyet hissi. Çalışanların aidiyetini en çok etkileyen şey iş memnuniyeti. İş memnuniyeti ise yapılan işin önemli olduğunu ve kendilerinin bu işi iyi bir şekilde yaptıklarından emin oldukları zaman en yüksek seviyeye ulaşır. Bu noktada RPA (Robotik Süreç Otomasyonu) gibi teknolojiler rutin, tekrarlayan, yaratıcılık gerektirmeyen, ve bu sebeplerden dolayı insanlar tarafından çok sevilmeyen işleri robot bilgisayar yazılımlarına yaptırır. Robotlar bu işleri hızlı ve hatasız olarak yapar. Bu sayede insanlar, katma değer katarak kendilerini daha ait hissedecekleri işleri yapabilecek zamanı kazanmış olur. 

Bunun dışında biz insanların iş memnuniyeti ve verimliliğini arttıran bir diğer etken ise değer gördüğümüzü hissetmek. Dijitalleşme ve teknoloji kullanımının artması bu noktada da yardımımıza koşuyor. Teknoloji insanlar arasında yeni iletişim kanalları açıyor. Buna örnek olarak hayatımıza son yıllarda giren çevrimiçi yazışma uygulamaları, proje ve iş takip sistemleri, görüntülü konuşma ve toplantı araçları gibi pek çok kazanımı düşünebiliriz. Bu uygulamalar Covid-19 salgınıyla beraber başlayan uzaktan çalışmanın (remote working) mümkün olması için gerekli altyapıyı kurdu. Uzaktan çalışabilme imkanı, çalışanların özerkliğini ve esnekliğini arttırarak iş deneyimini ve memnuniyetini arttıran gelişmelerden birisi oldu. 

Son olarak çoğumuz için yeni beceriler edinmek, farklı alanlarda kendimizi geliştirmek oldukça motive edici. Dijitalleşme ve sağladığı otomasyon imkanları sayesinde insanlara kendilerini geliştirmek için daha fazla zaman kalacak. Bu zamanı iletişim kurmak, planlama yapmak, satış yapmak, ekip yönetmek, yaratıcılığımızı kullanmak ve yeni teknik beceriler edinmek gibi alanlarda kullanarak kendimize yatırım yapmanın keyfini yaşayabiliriz. Yapılan anketlere göre işverenlerin %66’ısı çalışanlarının yeni beceriler edinmesine yapılan yatırımın bir yıl içinde karşılığını verdiğini düşünüyor. 

codvid-19 pandemisi uzaktan calisma

Sağlığın Önemi İyice Arttı

Sağlık olmadan sahip olduğumuz diğer her şeyin anlamını yitirdiğini düşünürsek bu madde bizi şaşırtmamalı. Özellikle Covid-19 sürecinde insanlar önceliklerini tekrar gözden geçirdi ve sağlık konusunda daha hassas olmaya başladılar. Salgın zamanı evden çalışarak fiziksel sağlığını korumak kadar önemli olan bir diğer konuda mental sağlığımız olunca stres konusuna değinmeden geçemeyiz. Evden çalışmak her ne kadar fiziksel sağlığımızı koruyor olsa da ev ve iş arasındaki sınırların ortadan kalkması çoğu çalışana fazladan stres olarak dönüyor. Yapılan anketler işyeri stresinin önde gelen sebeplerinden biri olan iş yükünün büyük bir kısmının rutin ve tekrarlayan işlerden oluştuğunu ortaya çıkardı. Biz de Kronnika olarak, sunduğumuz RPA çözümleri ile zaman alan, kurala dayalı, tekrarlayan işyüklerini sizin omuzlarınızdan almak için çalışıyoruz.

Mevcut İşlerin Tanımları ve Yapılış Şekilleri Değişiyor

Yeni normale geçtikten sonra özellikle “beyaz yakalıların” neredeyse hepsi uzaktan çalışmayla dijital ortamda daha fazla vakit geçirir oldu. Halihazırda kullanılan dijital araçların kullanım amaçları ve sıklığı arttıkça bunlar daha çok benimsendi. İhtiyaçlar daha net bir şekilde göründü ve bu doğrultuda yeni araçlar denendi. Bu yazıyı yazdığımız 2020 Kasım ayı itibariyle neredeyse 1 yıldır hayatımızda olan pandemi koşullarında uzaktan çalışmaya adaptasyon gerçekleşti ve her ölçekten şirket kendi modellerini oluşturdu. Uzaktan çalışma modelinde, beklenenden çok daha yüksek verim alan bazı şirketler, bu modelin ya da hybrid modelin (bazı günler ofis, bazı günler uzaktan çalışma) pandemi sonrasında bile devam etmesini düşünüyorlar. 

Bunların yanında herkesin uzaktan çalışabilmesinin ve tüm işlerin uzaktan yapılabilmesinin mümkün olmadığının da altının çizilmesi lazım. Hizmet sektöründe çalışan oranının yüksek olduğu ve dijitalleşmede ilerlemiş olan ülkelerde nüfusun büyük bölümü için uzaktan çalışmaya kolay bir geçiş olmuşken, üretim ağırlıklı ekonomilere dayanan ve dijitalleşmede geri kalmış ülkeler için süreç daha sancılı geçmektedir.

Bahsedilmesi gereken bir diğer nokta ise işler için aranan niteliklerin ve becerilerin de değişiyor olması. Analitik düşünme, problem çözme, aktif öğrenme, risk yönetimi gibi beceriler için talep artıyor. Dünya Ekonomik Forumunun hazırladığı İşlerin geleceği raporuna göre, önümüzdeki 6 ay içinde çalışanların %40’ının yeni bir alanda bilgi edinmesi bekleniyor. 

İş süreçlerinde büyük değişiklik yapan bir teknoloji olan RPA (Robotik Süreç Otomasyonu) farklı sektörlerde yayılmaya hızla devam ediyor. McKinsey raporuna göre her 10 işten 6’sı mevcut teknolojilerle belli oranlarda otomatize edilebiliyor. RPA otomasyonunun performansını etkileyen etkenlerin başında otomatize edilmek istenen işin kurallara dayalı olması, süreç analizinin ve robotun kodlanmasının doğru yapılması var. Kronnika RPA, uzman ekibiyle sizi ve işinizi dijital dönüşümde destekleyerek verimliliğinizi artıracak çözümler sunmaktadır, detayları öğrenmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Yeni İşler Ortaya Çıkacak

Dijitalleşmeye özellikle de otomosyana karşı direncin en büyük sebeplerinden birisi insanların işlerinin ellerinden alınacağına dair sahip oldukları korkudur. Ancak yapılan araştırmalar ve oluşan raporlar bize tam tersini söylüyor. Önümüzdeki yıllarda teknoloji kaynaklı ortaya çıkan yeni işlerin sayısı, teknolojinin bitirdiği işlerin sayısını geçecek. Future of Jobs (İşlerin Geleceği) raporuna göre 2025 yılına kadar 26 ülkede 85 milyon iş ortadan kalkabilir, ama bunun yerine 97 milyon yeni iş ortaya çıkacak.  

Talebin en çok artmasının beklendiği alanlar veri analiz uzmanları, yapay zeka ve makine öğrenme uzmanları, dijital pazarlama uzmanları, süreç otomasyonu uzmanları, iş geliştirme profesyonelleri ve yazılımcılar geliyor. 

Kısaca dijitalleşme sayesinde iş piyasasında bir büyüme bekleniyor, biz insanların yapması gereken şey de uyum sağlamak, yeni fırsatlar karşımıza çıktığında onları yakalayabilecek doğrultuda kendimizi geliştirmek. 

Teknolojik gelişmeler ile beraber dünyanın birçok yerinde tüketim ve gelir artışı olması öngörülüyor. Özellikle milyarlarca nüfuslu Çin ve Hindistan gibi ülkelerde orta sınıfın genişlemesi tüketimi arttıracak ve yeni işlerin oluşmasını hızlandıracak gelişmeler olarak görülüyor. Artan teknoloji kullanımı beraberinde bu teknolojilerin geliştirilmesinden, kullanılmasından ve bakımından sorumlu bir kitleyi de getirecektir. 

Robotik Süreç Otomasyonu Beklentilerin Üstünde Büyüyecek

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz gelişmelerin etkisiyle RPA gibi otomasyon süreçlerine ilgi ve yatırımın büyük oranda artacağını öngörüyoruz. Özellikle uzaktan çalışmaya geçiş, ekonomik krizlere karşı direnç geliştirme ve işlerin düzenli, hızlı, hatasız yapılması yönünde artan ihtiyaç Robotik Süreç Otomasyonu teknolojisinin popülerliğinin artmasını sağladı.

RPA, Covid-19 krizinin iş süreçlerindeki negatif etkilerini hafifletmek için pek çok fayda sunar. Bunların başında hızı ve iş süreçlerinin direncini arttırması, tasarruf sağlaması, diğer dijital dönüşüm projelerinin önünü açması ve çok vakit alan operasyonel işleri otomatize ederek insanlara zaman kazandırması sayılabilir. 

Robotik Süreç Otomasyonu hakkında daha fazla bilgi almak ve kendi işletmenizde bu teknolojiden nasıl faydalanacağınızı merak ediyorsanız buradan bize ulaşıp bilgi alabilirsiniz.

Sonuç

Endüstri 4.0 ile ortaya çıkan dijital dönüşüm Covid-19 pandemisi ile beraber hız kazanarak iş süreçlerimizde ve modellerimizde büyük değişikliklere yol açtı. Şirketler ve çalışanlar “yeni normal” olarak adlandırılan bu duruma hızla adapte olmak zorunda kaldı. Adaptasyonun hızı ve başarısı daha önceki geleneksel çalışma ortamı ve şekliyle ilgili olan görüşlerimize adeta meydan okudu. 

Aynı zamanda pandemi dönemi dijitalleşmenin hem yatay olarak daha fazla insana yayılmasını, hem de dikey olarak gelişmesini sağladı. Yine de araştırmalar da tarihsel sürecin bize gösterdiği gibi insanın adapte olabilme becerisini onaylıyor. Bizler yenilikleri takip etmeye ve kendimi geliştirmeye devam ettiğimiz sürece teknolojiyi kullanarak işlerimizi büyütmek, kendimize daha çok zaman ayırmak, iş yükümüzü hafifletmek gibi pek çok alanda avantajlar elde edeceğiz. 

Ülkelere düşen görev ise dijital gelişmelerden en verimli şekilde faydalanmanın yollarını bulmak ve hem altyapıya hem de insana doğru yatırımları yapmak. McKinsey raporuna göre otomasyon gibi teknolojilerle ortaya çıkan iş sayısı, yok olan işleri geçecek. Özellikle belirtilen nokta ise otomatize edilebilecek işlerde çalışan kişilerin, kendilerini geliştirmelerinin ekonomik çarkın dönmesi ve dijitalleşmenin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için çok önemli olacağıdır.

Umarım bu yazımız yaşadığımız kriz döneminin belirsizlik bulutlarını, kariyerinizin ve işinizin üzerinden biraz olsun aralamaya yardımcı olmuştur. Sağlıklı günler dileriz. 

Kronnika ve RPA Çözümlerimiz Hakkında Daha Detaylı Bilgi İçin: