RPA ile Veri İşleme Operasyonlarınızı Optimize Edin

Veri işleme, farklı kaynaklardan gelen ham bilgilerin alınması ve anlamlı bir çıktıya dönüştürülmesidir. Bu verileri yararlı veriye dönüştürmek için veri işleme uzmanları çeşitli prosedürler ve araçlar kullanır. Günümüz iş dünyasında, veri işleme, iş süreçlerini hızlandırdığı için her işletme için zorunlu hale geldi diyebiliriz.

İşletmenizde çok fazla ham veri mi var? Bunları işlemek için çok zaman mı harcıyorsunuz? Bilgiye dayalı ve teknolojiye bağımlı bir dünyada, verilerin yanlış işlenmesinden ya da yeterince hızlı olmamasından mı yakınıyorsunuz? Robotik süreç otomasyonu tam burada devreye giriyor!

Basılı dökümanlar, fotoğraflar, tablolar veya MS Office programlarındakiler dahil pek çok veriyi işleme yazılım robotlarıyla yapıldığında, manuel olarak yapmaktan daha hızlı ve hatasızdır. Veriler işlenirken optik karakter tanıma (OCR) gibi teknolojileri de kullanabilen yazılım robotları yorulmadan, sıkılmadan bu işlerin hepsini kısa sürede gerçekleştirebilme yetkinliğine sahiptir.

RPA Nasıl Çalışır?

Robotik Süreç Otomasyonu (RPA), insanlar tarafından gerçekleştirilen sıkıcı, rutin işlerin yazılım robotları ile yapılmasını sağlayan teknolojidir. Bu robotlar, veriyi tıpkı insanların yaptığı gibi kontrol etmek için kullanıcı arayüzünü kullanabilir. Çeşitli sıkıcı işleri yapabilmek için veriyi farklı platformlardan alabilir ya da farklı araçlar ile beraber çalışabilir. Bir yazılım robotu dinlenmeye ihtiyaç duymaz ve kural seti doğru tanımlandığında hata yapma şansı sıfırdır.

Neden Veri İşleme İçin RPA Kullanılır?

RPA, bir şirketin bilgi odaklı işlerinin yapılabilmesi için kullanılır. Bilgi Teknolojileri departmanı çalışanları tarafından kurulması, düzgün çalışması ve bazen değiştirilmesi gerektiğinden zor gibi görünebilir. Oysa ki, low code/no code şekilde çalışabildiğinden ve her türlü araç ile kolaylıkla kullanılabildiğinden tüm bunların üstesinden gelmek çok kolaydır. Ayrıca Kronnika yazılım robotları, kullandığın kadar öde modeli ile çalıştığından, lisans maliyeti de ödenmez. Kısa ve basit bir süreci oluştururarak başlama imkanı sunar ve daha sonra başka süreçler için kolaylıkla ölçeklendirilebilir.  Finanstan perakendeye, insan kaynaklarından hukuka kadar pek çok sektörde farklı süreçler için kullanılabilir. Günümüzde RPA’nın git gide popülerleşmesiyle pek çok şirket için faydalı ve zaman kazandırıcı olan bu yazılım robotları, artık sadece büyük ölçekli değil, küçük ve orta ölçekli şirketlerce de ulaşılabilirdir.

RPA’yı veri işlemede kullanmak, özellikle sürekli güncellenmesi gereken değişken veriler için işleri epey kolaylaştırır. Bilgiyi yalınlaştırmada, standardize etmede, meta verilerin oluşturulmasında veya yenilenmesinde etkili ve verimli bir çözüm sunar. Her bir verinin işleniş tarzı farklı olsa da RPA tüm bunlara adapte olabilme ve farklı süreçlerde kullanılabilme potansiyeline sahiptir.

Şirket içi ya da şirket dışından gelen verilerin işlenmesinde verimliliğin artmasıyla operasyonel işler insan iş gücüne gerek kalmadan RPA ile gerçekleştirilerek hem zamandan hem de paradan tasarruf edilmiş olur. Farklı kaynaklardan gelen verileri oluşturmaya, kaldırmaya, dijitalleştirmeye ve anlamlı hale getirmeye yardımcı olur.

RPA, Veri İşleme Operasyonlarında Neleri Otomatize Edebilir?

Sipariş İşleme: Özellikle e-ticaret şirketlerinde ya da sürekli sipariş alan diğer işletmelerde siparişlerin alınması ve işlenmesi gündelik olarak yapılan bir iştir. Bu işin her gün rutin çalışan yazılım robotlarıyla yapılması mümkündür.

Görüntü İşleme: Görüntü işleme, kaydedilmiş olan görüntü verilerinin, elektronik ortamda amaca uygun şekilde değiştirilmesidir. Kural bazlı ve sistematik olduğu sürece yazılım robotu tarafından görüntü verilerinin işlenmesi kolayca yapılabilir.

Veri Temizleme: Veri temizleme, tablodan veya veritabanından bozuk veya yanlış kayıtları tespit etme ve düzeltme işlemidir. Eksik kalan verilerin doldurulması ya da hatalı verilerin tespit edilip silinmesi ya da değiştirilmesi RPA ile de yapılabilir.

Veri Madenciliği: Veri madenciliği, büyük ölçekli veriler arasından faydalı bilgiye ulaşmayı sağlar. Büyük veri yığınları içerisinden anlamlı olanların bir rapor haline getirilmesi ve geleceğe ilişkin tahmin yapılabilmesi yazılım robotlarıyla yapıldığında insan eliyle yapılmasından çok daha kısa sürede tamamlanır.

Metin Madenciliği: Metnin veri kaynağı olduğu senaryoda yine anlamlı bir veriye dönüştürülmesine metin madenciliği denir. Bu iş de yazılımla hızlıca yapılabilir.

Web Madenciliği: Web tabanlı sitelerde verilere ulaşma ve ilgili verinin çekilerek raporlaştırılması ve anlamlı bir veri sonucuna dönüştürülmesi işi robotlar tarafından da yapılabilir.

Veri Tekilleştirme: Tekrarlanan, dağınık ve yanlış verinin, bir standarda oturtularak temizlenmesidir. Bunun yazılım robotuyla hatasızca yapılması mümkündür.

Pazar Araştırması ve Rakip Analizi: Farklı webistelerden çekilen verilerle yapılan pazar araştırmaları ve rakip analizleri, süreçler doğru oturtulduğu takdirde RPA ile günde birkaç dakikada yapılabilir.

RPA Kullanmaya Nasıl Başlayabilirim?

Veri işleme, içinde pek çok farklı kola ayrılabilen işlerin genel bir tanımı olsa da, her bir sürecinde tekrarlanan ve karar mekanizması gerektirmeyen işler bulunur. Bunlar, robotik süreç otomasyonu teknolojisi öncesi insanlar tarafından yapılıyordu. Hem sürekli güncellenmesi gereken hem de bitmek tükenmek bilmeyen verilerin işlenme süreçleri insanları yaptıkları işten soğutuyor ve sıkılmalarına sebep oluyordu. Tüm bunları kolaylaştırabilen bir teknoloji olan RPA, ölçeklenebilirliği ve her sürece kolay adaptasyon sağlama özelliğiyle insanların iş yüklerini azaltır ve insan iş gücünü çok daha önemli işlere harcanmasına olanak tanır. Ayrıca, şirket perspektifinden bakıldığında sadece çalışan memnuniyeti değil aynı zamanda maliyet düşürmede de efektiftir. Bunun yanı sıra insan hatasının ortadan kalkması, süreçleri olabilecek en verimli hale getirir.

Siz de şirketinizde tekrarlayan işlerden sıkıldıysanız Kronnika ile tanışabilir, hazır robotlarımızdan sürecinize uygun olanı seçebilir ya da özel süreçleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Kronnika ve RPA Çözümlerimiz Hakkında Daha Detaylı Bilgi İçin: