RPA Süreç Analisti Kimdir? RPA Analistine Neden İhtiyaç Duyulur?

RPA Süreç Analisti Kimdir?

RPA Analisti, Süreç Analisti ya da RPA BA (Business Analyst) pozisyonu artık Robotik Süreç Otomasyonu alanında istihdama yönelik olarak oldukça popüler oldu. Robotik Süreç Otomasyonu Süreç Analisti teknolojik olarak hazır bulunuşluğu olan, yazılımcıyla da kullanıcıyla da aynı dili konuşabilen ve bunların diyaloğunu mümkün kılan bir kişi profili olarak tanımlanabilir. 

RPA ile tanışmış olan şirketlerde tekrarlanan ya da insan tarafından yapılması zorunlu olmayan pek çok süreç var. Bu süreçlerin otomatikleştirilebilmesi amacıyla tespitinin doğru sağlanması da haliyle çok önemli. Bu vasıtayla teknik alana aslında bir nevi ihtiyaç analizi ve durum analizi çıkarmak gibi algılanabilir RPA Analistinin sorumluluklarından birisi. Bu aşamada RPA Analisti uygun süreçleri ve senaryoları tespit eder, gözlemler ve verimlilik açısından önceliklendirir. 

Robotik Süreç Otomasyonunda Analistin Rolü

RPA bir şirket için alınırken ya da çalışırken kazanmanın veya tasarruf etmenin bir yolu olduğu gibi aynı zamanda bir yatırım da gerektiriyor. Her yatırımda olduğu gibi, öncelikle bu yatırımın doğru olup olmadığına karar verme süreci büyük önem taşıyor. Her ne kadar maliyetin büyük olmadığı yatırımlardan da bahsediyor olsak, sonuçta bu yatırımın geri dönüşünü planlayacak, fizibilitesini çıkartacak ve daha verimli sonuç alınmasını sağlayacak olan da projelendirme aşaması. RPA da bu aşama aslında süreç senaryosunun oluşturulması aşaması olarak adlandırılabilir. Otomatikleştirilmiş süreçlerin faydalarının hesaplanması (ROI: Return of Investment) her aşamada çok önemli ve RPA Analistleri tarafından gerçekleştirilen bir iştir. 

RPA hizmetlerinin Kronnika Platform gibi bir platformda kullanım dakikası üzerinden ücretlendirilmesi ile yatırımın büyüdüğü oranda zaman ve giderlerde tasarrufun da büyüdüğü ve geri dönüşün de hızlandığı söylenebilir. 

rpa surec analisti

Yine de süreç keşfi ve ve teknik birime aktarılacak hatasız senaryonun tasarlanması dışında, sürecin izlenmesi ve detaylı bir dokümantasyonun hazırlanması da RPA Analistleri tarafından yürütülen çalışmaların önemli bir bölümünü oluşturur. RPA kullanılan ya da kullanılmayan pek çok iş sürecinde fark edilmeyen pek çok küçük aksaklık verimliliği ektiler. Analiz dokümantasyonu ile mevcut RPA çözümlerinin performanslarının izlenmesi de bu sebepten en hatasız şekilde en yüksek verimin alınmasını mümkün kıldığı için çok önemli. 

Globalde RPA Analist Pozisyonu ve Kariyer Fırsatı

Global olarak RPA Analisti pozisyonunun aktivasyonuna baktığımızda, Birleşik Devletler, Birleşik Krallık, İrlanda ve Avustralya en yüksek ücretle RPA Analisti çalıştıran ülkeler arasında başı çekiyor ve bu rol aslında yurtdışına açılmak açısından da önemli bir fırsat sunuyor çalışanlara. Avusturalya’nın popüler danışmanlık ve eğitim organizasyonlarından birisi olan Elabor8 mevcut durumda tercih edilen RPA Analistlerinin aşağıdaki görevleri üstlendiğini belirtiyor. 

  • İş ihtiyaçlarının analizi
  • Bir iş vakasının tanımlanması
  • Paydaşlardan bilginin edinilmesi
  • Gerekliliklerin modellenmesi
  • Çözümlerin doğrulanması
  • Proje yönetimi
  • Project geliştirme
  • Kalite güvencesi

 

rpa analisti
https://stepshot.net/process-analysis-in-rpa/

RPA Analistine duyulan ihtiyacın en önemli odak noktasında ise iletişim ve proje detaylarının hatasız ilerlemesi yatıyor. Müşteri ile yazılımcı arasında köprü vazifesi gören RPA Analisti, hem doğru keşif hem de doğru süreç yönetimi açısından hatasız ilerlemede yol gösterecek çalışmanın sahibi. 

Kronnika Akademi İle RPA Analisti Eğitimlerini Keşfedin

Kronnika Akademi tarafından sağlanan RPA Analist Eğitimi 1. Aşama ve Süreç Madenciliği eğitimleri bu becerilerin yanı sıra Kronnika Platform özellikleri ile sizleri tanıştırıyor. Sertifikalı eğitimler hem Kronnika Robot Market için ihtiyaç duyulacak RPA Analisti istihdamında hem de Kronnika iş ortaklarının referanslı RPA Analisti arayışında size destek olacak.

Kronnika Akademi'yi Keşfedin