2021 Yılında RPA ve Dijital Dönüşüm Nasıl Şekillenecek?

Yılın sonuna yaklaştığımız bu günlerde, geçmişi değerlendirmenin yanı sıra geleceğe dair de yorumlar ve tahminler yapmaya başladık. Bu açıdan, 2020 senesine damgasını vuran ve iş hayatını belki de geri dönülemeyecek şekilde değiştiren pandemi ve sonucunda ortaya çıkan ekonomik hasar düşünüldüğünde dijital dönüşüm yolculuğunda RPA’ya olan ihtiyacın ve ilginin arttığını söylemek yanlış olmayacaktır.

Araştırmalar Neyi İşaret Ediyor? 

 

Gartner’a göre global ve büyük kuruluşların %90’ı 2022 senesine kadar bir şekilde RPA’yı kullanmaya başlayacak ve esneklik ile ölçeklenebilirlik özellikleriyle dijital yönden güçlenecek. Böylece insan emeği yeniden tanımlanacak ve kullanım alanı değişecek. Rutin süreçlerde insan işgücüne bağımlılığın azalmasıyla sadece maliyet düşürülmesi değil, salgın gibi mücbir sebeplerin gelecekte de var olabileceğinin fark edilmesiyle geleceğin sigortalanması anlamına da geliyor. 

dijital_donusum

Gartner’a göre global şirketler, RPA portföylerinde artış gösterecek ve RPA teknolojisi geliştikçe bu portföylere eklentiler, gelişmiş özellikler ve işlevler eklenecek. Bu eklemelerin yapılabilmesi için geliştirme kapasitesi artırılacak, şirketlerin tüm cihaz ve teknolojilerinde Robotik Süreç Otomasyonu yer almaya başlayacak. RPA, hem bu dijital dönüşümün içinde yer alacak hem de büyümenin getirdiği sorunların önüne geçerek düzenleyecek .

Gelecekteki RPA müşterilerinin artık sadece IT sektöründen değil; ticarette aktif rol oynayan tüm şirketler tarafından kullanılacağı öngörülüyor. Özellikle low code/no code olarak ilerleyen RPA yazılımları, yazılım bilmeyen insanların da ilgisini çekerken bir yandan da herkes için süreçlerini otomatize etme imkanı sunuyor. 

Gartner’ın gerçekleştirdiği bir ankette, CFO’lara 2020’ye kıyasla 2021’de nerede daha fazla zaman geçireceklerini ve hedeflere ulaşmada en fazla zorluğu nerede bekledikleri soruldu. Ankete katılanların %82’si gelişmiş veri analizi teknolojilerini ve araçlarını birinci öncelik olarak belirledi. Anket sonuçlarına göre RPA ve diğer otomasyon teknolojileri %66’lık oy oranıyla en çok kullanılması beklenen teknolojiler arasında 2. sırada yer alıyor. 

CFO_raporu

IDC’nin bir raporu, dünya çapındaki işletmelerin 2023’te Dijital Dönüşüme yaklaşık 2,3 trilyon dolar harcanmasının beklendiğini belirtiyor.

2020 Senesinde RPA Alanında Neler Oldu?

  • Küresel ekonomik gerileme sebebiyle Robotik Süreç Otomasyonu daha çok benimsenmeye başladı. 
  • Daha fazla şirket yazılım robotlarını kullanmaya başladı. Biz, Kronnika ekibi olarak bu şirketlere ilişkin verilerimiz ışığında vaka çalışması yayınlamaya başladık. İlk vaka çalışmamız olan “RPA ile Daha Hızlı Fast Food”a ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz. 
  • Genç neslin ve özellike de teknolojiyle büyümüş ve teknolojiye meraklı olan Z kuşağının da iş hayatında aktif rol almaya başlamasıyla RPA’ya olan ilgi arttı. Bu bağlamda Kronnika ve İstanbul Ticaret Üniversitesi işbirliğinde yapılan webinar’a buradan ulaşabilirsiniz. 
  • Dünyanın her yerinde RPA daha çok kullanılmaya başlandı. Örneğin İsveç’in Södertälje belediyesi Covid-19 sürecinde Robotik Süreç Otomasyonu kullanmaya başladı.  
  • World Economic Forum, geleceğin mesleklerini yayınladı, bunların hepsi IT ile ilgiliyken, önümüzdeki senelerde rutin ve tekrara dayalı işlerin değer kaybedeceğini belirtti.  

2021 Senesinde RPA ve Dijital Dönüşüm İle İlgili Tahminler

1. RPA, yeni ERP olacak. Küresel sistem entegratörleri (GSI’ler) ve denetime dayalı danışmanlık şirketlerinden oluşan topluluk artık daha çok Robotik Süreç Otomasyonu kullanmaya başlayacak. Böylelikle 1990’larda ERP yazılımı entegrasyonu devriminin bir benzeri yaşanacak. Tıpkı ERP’de olduğu gibi müşterilere yeni pek çok faydası olabilecek ve iş stratejilerinin gelişmesinde etken rol oynayacak bu yazılımları şirketler fırsat olarak görmeye başladı bile.

2. 2021’de şirketler, otomasyon operasyonlarının sadece tasarruf etmelerine yardımcı olmakla kalmayıp aynı zamanda yeni gelir akışları yaratmak için bir gelir yaratma platformu olarak da hizmet verebileceğini görmeye başlayacaklar.

3. Evden çalışan robotlara güvenmeye başlayacağız. Robot ev aletlerinin popülerleşmesi ile gelen, evde de teknoloji kullanımını epey arttıran bir sürecin içindeyiz. Pandeminin de etkisiyle teknolojiye olan bağımlılığımız ve evde geçirdiğimiz süre de arttı. Bu sebeple de gündelik hayatımızda da otomasyona daha çok ihtiyaç duyacağımızı tahmin ediyoruz. 

4. Çalışan deneyimi müşteri deneyimi kadar önemli hale gelecek. Son birkaç yılda, müşteri deneyimine (CX) odaklanıldığını gördük. Aynı şekilde artık çalışan deneyimine de odaklanılacağı ve çalışanların iş memnuniyetinin daha çok gözetilmeye başlayacağı öngörülüyor. Çalışan deneyimini iyileştirmek yanında moral, işe bağlılık  ve üretkenliği de getireceğinden şirketlerin bekası için oldukça önemli rol teşkil ediyor. Çalışanların daha memnun olması, rutine binmiş işlerini RPA yazılımlarına bırakıp, zamanlarını karar almayı gerektiren ve yaratıcılıklarını kullanabilecekleri alanlara yönlendirmelerinden geçiyor.

5. SPA’nın daha çok kullanılması bekleniyor. SPA (Smart Process Automation), RPA’nın makine öğrenmesi ve yapay zeka ile birlikte çalışmasıdır. SPA, temel olarak, RPA botlarının yapay zeka, büyük veri, makine öğrenimi ve daha fazlasını içeren toplam otomasyon çemberinin kapasitelerinden yararlanmasına izin verir. SPA’nın ilerleyen yıllarda artarak daha çok kullanılacağını tahmin etmek zor olmayacaktır.

6. RPA şirketleri farklı kollarda uzmanlaşacak. Dünyada 150’den fazla Robotik Süreç Otomasyonu yapan şirket olduğu düşünüldüğünde bu şirketlerin farklılaşması ve bazı alanlarda özelleşmesi gerekecek. Örneğin en azından masaüstü ortamlarda hızlı ve stratejik avantaj sağlayan şirketler ile sadece büyük şirketlerin dijital dönüşüm stratejisini gerçekleştirme üzerine yoğunlaşmış şirketleri 2021 senesinde göreceğiz.

7. Kağıt işleri ortadan kalkacak. Robotik Süreç Otomasyonu, şirketlerin monoton görevleri, alıştırmaları ve insanlar tarafından gerçekleştirilen sıradan zaman alıcı görevleri denetlemeye odaklanan veri odaklı bir otomasyon sürecidir. Dijital dönüşüm ile beraber bütün kağıt üzeri işlerin dijital platformlarda yürütülmesiyle kağıt üzerindeki işlerin azalması bekleniyor. 

8. Evden çalışma robotlarına ihtiyaç artacak. Evden çalışmak, tam zamanlı istihdamdan iş temelli çalışma yöntemlerine geçişi hızlandırıyor. Şirketler herkes için bir dijital asistana ihtiyaç duyuyor. RPA pazarının, bu sürekli uzaktan çalışma modellerine geçişe yardımcı olmak için değişeceği tahmin ediliyor.

Dijital Dönüşümde Siz Neredesiniz?

Dijital dönüşüm yıllardır süregelen ve yeni iş kollarını da kapsayan bir süreç olduğundan, 2021 senesinde de popülerleşmeye devam edecek. Şirketlerin er ya da geç bir şekilde dijital dönüşüme ayak uydurması bekleniyor. Robotik Süreç Otomasyonu da dönüşümün olmazsa olmaz bir parçası olarak sayılıyor.

RPA ile ilgili daha çok bilgi edinmek ya da süreçlerinizi düşük maliyetle hızlı ve hatasız gerçekleştirmeye başlamak için Kronnika ekibine buradan otomatize etmek istediğiniz süreci yollayabilir ya da ekibimizle mail yoluyla iletişime geçebilirsiniz. 

Kronnika ve RPA Çözümlerimiz Hakkında Daha Detaylı Bilgi İçin:Bir cevap yazın