İnsan Kaynaklarında Dijitalleşme Yolculuğu: RPA

Son yıllarda kurumlarda dijital dönüşümün hızlanması, yapay zeka, nesnelerin interneti ve Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla, kurumların İnsan Kaynakları departmanlarındaki İş Gücü yönetimi de farklı bir perspektif kazandı.

Bundan böyle İnsan Kaynakları, şirketin verimliliği söz konusu olduğunda sadece insan iş gücünü değil aynı zamanda dijital iş gücünü de yönetmek durumunda. Stratejik İş gücü Planlama çatısı altında gördüğümüz bu yaklaşım, şirketlerin dijitalleşme yolculuğunda en önemli adımlardan biri.

2018’de PwC Türkiye İnsan Yönetimi ve Organizasyon Danışmanlığı Bölümü tarafından 15’i aşkın sektörden 115 kurumun katkılarıyla hazırlanan Stratejik İş Gücü Planlama Araştırması, başta İnsan Kaynakları departmanları olmak üzere şirketlerin Stratejik İş gücü planlamadaki olgunluk seviyesini ortaya koyuyor.

Stratejik iş gücü planlama konusundaki olgunluk seviyesini yüksek gören kurumlar, operasyonel verimlilik ve iş gücü maliyetlerini %15 daha iyi yönetebildiklerini düşünüyor. Ancak katılımcılar, verdikleri cevaplarla İş Gücü Planlama Olgunluklarının %56 ile orta seviyede seyrettiğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre, iş gücü analizi yaptığını belirten kurumların %65’i sürecin ana sorumlusu olarak İnsan Kaynakları birimini gösteriyor. İnsan Kaynakları birimi ise hem pandeminin etkisi hem de kural yıkan (disruptive) teknolojilerinin İK departmanlarına entegre olmasıyla insan iş gücü kadar dijital iş gücüne de hakim olmak durumunda.

Robotik Süreç Otomasyonu ile tanışın!

Dijital iş gücünden bahsetmişken henüz bilmeyenler için Robotik Süreç Otomasyonu’ndan söz etmekte fayda var.  Robot denilince aklınıza üretim tesislerinde ve depolama süreçlerinde kullanılan fiziksel robotlar geliyor olabilir. Kronnika’da biz, yazılım robotları üretiyoruz.

Bu noktada özellikle herhangi bir altyapı, sistem, uygulama veya ekranlar üzerinde yapılan işlemleri belirli kural setlerine göre taklit edebilen yazılımları düşünün!

İşletmelerin süreç otomasyonu (masaüstü otomasyon, web otomasyonu, API otomasyonu, ekran otomasyonu vb.) ihtiyaçlarına yönelik özelleştirilmiş yazılımlar üreterek, işletmelerin verimliliğini arttırıyor ve daha da önemlisi şirketlere zaman kazandırıyoruz.

Büyük çaplı teknolojik uygulamaların aksine daha düşük maliyetle entegre olabilen Robotik Süreç Otomasyonu teknolojisinden yararlanmaya başlayın.

RPA İnsan Kaynaklarındaki hangi ihtiyaçlara cevap veriyor? 

Covid-19 ile birlikte iş yapış şekillerimiz değişirken, şirketler kendileri için daha verimli ve düşük maliyetli modellerle ilerlemeye devam ediyor. Pek çok şirket, pandemi süresince uzaktan çalışma ve hibrit çalışma modellerini benimseyerek, çalışanlarının sağlığını ve verimliliğini korudu.

Uzaktan çalışmaya uygun çözümler 

Özellikle karantina süreci sonrasında Teknoloji, Perakende ve Finans devleri, uzaktan çalışma modelini iş akışlarına entegre etmeyi başarıyla sonuçlandırdı. Yine de tüm şirketlerde fiziksel kontrol gerektiren işlerin mevcudiyetini sürdürdüğünü söylemek mümkün.

2021’e kadar devam etmesi ön görülen pandemi sürecini en az risk ile atlatmak isteyen işletmeler RPA’dan faydalanarak, fiziksel mevcudiyet gerektiren işleri kolayca dijital iş gücüne devredebilir. Böylece çalışanların fiziksel olarak şirketlere gitmesi önlenirken, dijital iş gücünün devraldığı işler sayesinde insan iş gücünün verimli kullanması da sağlanır.

Aslında bu; Kronnika ekibinin de iş süreçlerini yönetirken benimsediği yöntemlerden biri. Kronnika’da uzaktan çalışma düzeni içinde, şirketimizdeki uygulamalarımıza bağlanırken bilgi ve sistem güvenliği açısından VPN (virtual private network / sanal özel ağ) istemcileri (client) kullanıyoruz. Bu istemciler sayesinde evimizdeki internet bağlantısını kullanarak şirket ağımıza bağlanıyoruz. Böylece şirket ağımızın verdiği yetkiler ve tanımladığı kurallar çerçevesinde, şirkette çalışır gibi işlerimizi yapabilmemizi sağlıyor.

Uçtan uca işe alım ve entegrasyonlar 

Özellikle büyük ölçekli şirketlerdeki insan kaynağı yönetimi, ciddi bir işe alım yüküyle karşı karşıya. Hazır tüketim markalarından, perakendeye işe alım süreçlerinde yer alan İK ekipleri, on binlerce başvuruyu değerlendirmek ve binlerce işe alım sürecini yerine getirmekle ilgileniyor. Özellikle bordro ekiplerinin ilgilendiği bu süreçler, dönemsel olarak ekibin neredeyse başka hiçbir işe vakit ayıramamasıyla sonuçlanabiliyor.

O.C. Tanner’ın oryantasyon süreciyle ilgili raporuna göre, her 5 çalışandan biri ilk 45 gün içinde işi bırakıyor. Bazı durumlarda şirketlerin verimliliği ve büyümesini artırması beklenen kaliteli yeteneklerin, kurum içindeki oryantasyon süreçleri için yeterli İK personeli bulunamayabiliyor. Ciddi bir iş yüküyle karşı karşıya kalan İK yöneticileri işe yeni giren kişilerin taleplerine anlık olarak cevap veremeyebiliyor.

İşe alım süreçlerini uçtan uca otomatize eden Kronnika dijital iş gücü ile İK profesyonelleri, oryantasyon ve eğitim süreçleriyle yakından ilgilenebilir. “İç Müşteri” olarak tabir edebileceğimiz, işe yeni başlayan çalışanların şirkete yönelik deneyimi üst seviyelere taşınabilir.

Oryantasyona ve eğitimlere ayrılan zamanın artması, çalışanların, kuruma hızlıca adapte olmasını kolaylaştırırken, kurum kültürü de her bir çalışana yeterli seviyede aşılanmış olur. Bu aynı zamanda insan kaynağı sirkülasyonu ve işe girişin ardından birkaç ay içinde gerçekleşen ayrılmaların da önüne geçer.

Kronnika dijital iş gücü, yaygın olarak kullanılan tüm ERP, CRM sistemleri, kamu kurumları, yemek kartı sağlayıcıları, personel devam kontrol sistemleri (PDKS) ve daha birçok uygulamaya kolayca bağlanarak; işe alımda hızlı ve hatasız sonuçlar sunar. Böylece İK departmanları; dijital iş gücü ile kusursuz bir şekilde işe alım süreçlerini tamamlarken, insan iş gücünü de en etkin biçimde değerlendirebilir.

Dijital İK için atabileceğiniz adımlar hakkında fikir edinmek ve İK İş Birimlerinde RPA kullanımına dair detaylı bilgilere erişmek için webinarımıza kayıt olabilirsiniz.

RPA Teknolojisi ve Kronnika hakkında daha fazla bilgi almak için info@kronnika.com adresinden bizimle iletişime geçebilir ya da bu form üzerinden taleplerinizi bizimle paylaşabilirsiniz!