Geleceğin İş Gücü İçin Hazırlanmak

Bu yazımızda sizlere Endüstri 4.0, dijitalizasyon ve geleceğin iş gücü için hazırlanmanın önemini aktarmaya çalışacağız. Ayrıca geleceğin meslekleri ve öne çıkan gelişmeleri hakkında da kısa bilgiler paylaşacağız.

Geleceğin İş Gücü, Dijitalizasyon ve Endüstri 4.0

Dijitalizasyon, endüstri 4.0, dijital transformasyon kavramlarını son yıllarda sıkça duyuyoruz. Bu kavramları ele almadan önce “Küreselleşme nedir?” sorusuna bir yanıt arayıp, küreselleşmenin; dijitalleşme üzerindeki etkisine hızlıca bakmakta fayda var.

Vikipedi’deki tanıma göre, küreselleşme; “Ürünlerin, fikirlerin, kültürlerin ve dünya görüşlerinin alışverişinden doğan bir uluslararası bütünleşme sürecidir.” Peki, bu bütünleşme en hızlı şekilde nasıl sağlanır? Bu sorunun cevabı basit olarak dijitalleşme veya dijitalizasyon olsa da, uygulamada dijitalizasyonu gerçekleştirmenin bu kadar kolay olmadığını hepimiz biliyoruz. Son 100 yılda, insanlığın gördüğü en büyük krizlerden birisi olan pandeminin, “dijital bütünleşme” hızını inanılmaz bir şekilde arttırdığını da ayrıca not düşmek gerekir.

 

Küreselleşme ve Dijitalleşme

“Endüstri 4.0 nedir?” sorusunu yanıtlamak gerektiğinde ise basitçe 4. Endüstri Devrimi ya da 4. Sanayi Devrimi diyebiliriz. Endüstri 4.0 ile amaçlanan hedef; bilişim teknolojileri ile endüstrinin bir araya getirilmesidir. Burada bilişim teknolojilerinden kasıt, pek tabi işletim ve yazılım sistemleri ile diğer dijital araçlar veya uygulamalardır.

Endüstri 4.0 Bileşenleri veya Teknolojileri Nelerdir?

Konu ile ilgili yapılan calışmalardan gördüğümüz kadarıyla Endüstri 4.0 bileşenlerini şu şekilde sıralayabiliriz;

  • Yapay Zeka (Artificial Intelligence)
  • Makine Öğrenimi (Machine Learning)
  • Nesnelerin İnterneti (Internet Of Things)
  • Otonom Robotlar (Autonomous Robots)
  • Otomasyon (Automation)
  • Büyük Veri (Big Data)
  • Bulut Çözümleri (Cloud Solutions)
  • Artırılmış Gerçeklik (Augmented Reality)
  • Finans Teknolojileri ve Blok Zincir (Fintech and Blockchain)
  • E- Ticaret (E-Commerce)

Yukarıdaki saydıklarımıza daha fazla örnekler eklenebilir. Bu bileşenleri aynı zamanda dijitalleşme örnekleri olarak da adlandırabiliriz.

Endüstri 4.0 teknolojileri aslında bizlere bir nevi geleceğin iş gücü veya geleceğin mesleklerinin hangi alanlarda olacağını da gösteriyor.

Geleceğin İş Gücü ve Meslekleri

OECD’nin yaptığı çalışmaya göre gelecekte OECD ülkelerindeki işlerin yaklaşık %14’ü büyük olasılıkla otomatize edilirken, %32’si de kısmen otomatize edilecek. Aslında bu çalışma bize bazı mesleklerin ortadan kalkacağını gösteriyor.

1929 yılında İngiliz iktisatçı John Milton Keynes, otomasyon teknolojisinin yaygınlaşmasıyla “technological unemployment” olarak tanımladığı teknolojik işsizliğin artacağını öngörmüştür.

Bu iki karamsar bakış açısının yanında tabiki daha optimist bakış açıları da mevcut. Bir yandan bazı meslekler kendilerine geleceğin iş gücünde yer bulamazken diğer yandan yeni mesleklerin ve uzmanlık alanlarının ortaya çıkacağı öngörülüyor.

Dünya ekonomik forumuna göre geleceğin meslekleri ve gözden düşecek meslekler;

Geleceğin İş Gücü ve Meslekleri
Geleceğin İş Gücü ve Meslekleri

Şekilde görüldüğü üzere sol tarafta geleceğin iş gücünde yükselecek meslekler yer alırken sağ tarafta ihtiyacın azaldığı meslek gruplarını görüyoruz.

Geleceğin meslekleri 2030 yılında belki de şu anda hiç duymadığımız uzmanlıklar olarak kendisini gösterecek.

Geleceğe Hazırlanmada Eğitimin Önemi

Online eğitimin önemini Covid-19 salgın döneminde bir kez daha anladık.

Öğrenciler, Eba canlı ders platformu sayesinde derslerine devam edebiliyor. Böylece çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim hayatları sekteye uğramamış oluyor.

Çalışanlar açısından baktığımızda, özellikle pandemi döneminde yeni yetenekler edinmek isteyen çalışanların uğrak noktaları haline gelen online eğitim platformlarına olan ilgi her geçen yıl artıyor. Dijital okul olarak da adlandırabileceğimiz bu platformlar, bilgiye erişimi daha ucuz ve kolay hale getirirken, eğitimde fırsat eşitsizliklerini de ortadan kaldırmada önemli bir rol üstleniyorlar. Coursera, Udemy, Edx, Udacity gibi dijital okullarda kabul edilebilir ücretler ödeyerek istediğiniz alanda eğitimler alabilirsiniz. Diğer yandan, Code.org, Freecodecamp ve Khan Academy gibi sosyal girişimlerde ücretsiz eğitimler alabilmek de mümkün. Eğitimin öneminin farkındalığıyla, Kronnika olarak biz de kendi akademimizi kurduk ve bunu Kronnika Academy olarak isimlendirdik.

Hem çalıştığınız sektör hem de pozisyonunuz ile ilgili kendinizi güncel tutabilmek, yeni yetenekler edinmek özellikle günümüz dünyasında elzem haline geldi. Bunu yapabilmenin en iyi yollarından birisi “continuous learning” kavramını içselleştirerek kendinizi yaşam boyu eğitebilmeyi öğrenmek. Geleceğin iş gücünde ülke ve toplum olarak yer edinmek istiyorsak, özellikle gençlerimizi eğitimin önemi konusunda bilinçlendirmeli ve onları teknoloji odaklı kariyer alanlarına yönlendirmeliyiz.

Geleceğin İş Gücüne Hazırlanmak İçin