Eğitim Sektöründe RPA (Robotik Süreç Otomasyon) Reformu

Bu yazımızda sizlere Eğitim Sektöründe RPA kullanımı ile ilgili bilgiler vereceğiz.

Neredeyse hepimiz RPA (Robotic Process Automation) ve iş dünyası üzerindeki etkilerinden artık haberdarız. Pek çok toplumda en büyük çalışma ve hizmet sektörlerinden birini oluşturan Eğitim açısından, RPA kullanımına bakmak için çok geç kaldık.

Mcginn (1999) bir organizasyon, kurum ya da kuruluşta reformun öğrenme gerektirdiğini, kozmetik gelişmelerin ötesine geçebilen reformların tamamen baştan icat edilmesi gereken yeni davranışlar, yapılar, içerikler gerektirdiğini belirtiyor.

Eğitim sektöründe ihtiyaç duyulan dijital göç sürecini Covid 19 salgın süreci tetiklemiş oldu. Böylece sıfırdan inşa edilmesi gerken dijital eğitim içerikleri hazırlanması, uzaktan ve canlı eğitim sistem ve araçlarının kullanımı, uzun zamandır bilsek de kullanmadığımız Web 2.0 araçları, dijital dosya paylaşımı gibi konularda epey hızlı yol katedildiği söylenebilir. Hatta bu öğrenme sürecini pek çok hizmetiçi eğitimlerle daha farkında ve daha kaliteli sunmaya yönelik çalışmalar da yapıldı ve yapılmaya devam ediyor.

Oysa iş gücünün de dijitalleşmesi fikrini nedense şimdiye kadar hep Öğrenme Yönetim Sistemleri (LMS) aracılığıyla ya da öğretmenin yerini bilgisayar sistemleri ya da robotların alması şeklinde tuhaf bir paranoyayla karşıladık. Oysa robotların, öğretmenlere aslında pek hazzetmeseler de yapmak zorunda oldukları ve inanılmaz vakit kaybına neden olduğu ve bu sebeple eğitimin asıl özneleri öğrencilere vermeleri gereken zamanlarının ve enerjilerinin büyük bölümünü tüketen evrak, kayıt, rapor, analiz gibi süreçlerde yardımcı olabileceğini hiç değerlendirmiyoruz.

Eğitim Sektöründe RPA Kullanımının Faydaları

Eğitim Sektöründe RPA
Eğitim Sektöründe RPA

Joshi (2019) eğitim sektöründe RPA kullanımının faydalarını

  • Tekrarlanan çok volümlü işlerin daha hızlı ve hatasız gerçekleştirilmesi yoluyla masrafların azaltılması,
  • Yorucu iş yükü oluşturan günlük görevlerin bu işleri yapan kişilere yardımcı olacak
  • Şekilde RPA ile yapılandırılması şeklinde eğitim öğretim ve öğrenci odaklı vaktin
  • Artırılması ve dolayısıyla verimliliğin arttırılması şeklinde ifade ediyor.

Aslında eğitim sektöründe RPA kullanımını destekleyecek argümanların tam da robot öğretmen argümanının çürütüldüğü yerde başladığı söylenebilir. Herhangi bir insanın AI ile güçlü özellikleri hız, doğruluk, tutarlılık gibi alanlarda rekabet edebilmesi söz konusu değilken, yenilikçilik, eleştirel düşünme, sosyalleşme, liderlik gibi sosyal beceri (soft skills) alanında bu mümkün (Ma & Siau, 2018). Öyleyse eğitim kurumlarına ve eğitimcilere bu yönlerini daha etkin kullanabilmeleri için neden daha fazla vakit ve enerji kazandırılmasın ki?

Eğitim Sektöründe RPA Kullanılan Robotların Özellikleri

Lasso ve Gil-Herrera (2019) eğitim sektöründe kullanılan RPA robotlarının şu özelliklerine dikkat çekiyor:

  • Eğitim kurumunun ve eğitimin paydaşlarının (öğretmen, rehber, yönetici, öğrenci ve anne-babaların) uygunluğuna göre “açıklama, bildirim verme, geri dönüt verme, analiz sunma, raporlama, ve benzeri” pek çok hizmeti 7/24 sunabilir,
  • Sürekli, ölçeklenebilir ve hatta daha kaliteli bir hizmeti öznellikten uzak (duygular, sağlık koşulları, psikolojik durum) bir şekilde sağlayabilir,
  • Tekrar bir iş yükü oluşturmadan takvimlenen tüm görevleri sınırsız kere tekrarlayabilir,
  • Toplumsal cinsiyet, milliyet, ırk, sosyal statü gibi ayrımcılıklardan tamamen arınmış bir veri oluşturabilir.

OECD‘ye göre (2018) pek çok eğitim reformu ne yazık ki eğitim paydaşlarının belli bir bölümünün diyalog süreçlerine yeterince dahil edilememesi, eğitim yönetişimi süreçlerinin data temelli bir şekilde planlanamaması gibi nedenlerden dolayı etkili ya da başarılı olamıyor. Dolayısıyla eğitim politikaları alanında da RPA konusunda atılacak adımların ileride çok faydalı olacağını, eğer eğitim süreçlerinde RPA kullanımı konusunun da bir reform olacağı düşünülürse tüm eğitim paydaşlarının konuda fikirlerinin alınmasının çok değerli olduğunu belirtmek gerekir.

Referanslar:

Mcginn, Noel. (1999). What is Required for Successful Education Reform? Learning from Errors. http://lst-iiep.iiep-unesco.org/cgi-bin/wwwi32.exe/[in=epidoc1.in]/?t2000=015715/ (100). 21. 10.7459/ept/21.1.0

Lasso R., G. & Gil-Herrera, R. (2019). ROBOTIC PROCESS AUTOMATION APPLIED TO EDUCATION: A NEW KIND OF ROBOT TEACHER?. 2531-2540. 10.21125/ iceri.2019.0669.

Schleicher, Andreas (2018), “Making education reform happen”, in World Class: How to Build a 21st-Century School System, OECD Publishing, Paris. DOI: https://doi.org/ 10.1787/9789264300002-5-en

Joshi, N. (2019) Here’s What RPA Means to the Education Sector. Online Article Retvieved on 5 Dec.,2020 from https://www.allerin.com/blog/heres-what-rpa-means-to-the-education-sector

Y. Ma and K. L. Siau, “Artificial Intelligence Impacts on Higher Education,” in MWAIS 2018 Proceedings , 2018.